PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽÍ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVACÍHO DOMU – GARÁŽE VYSOČANY (dále jako „Řád“)

vydaný společností: Extra Storage s.r.o. se sídlem na adrese Kurta Konráda 2174/19, Libeň, Praha 9, PSČ 190 00, IČ: 04913906, DIČ: CZ04913906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka255598, (dále jen „Provozovatel“)

Extra Storage s.r.o.